Operativ krishantering

 

 

 

 

 

Curt erbjuder avlastningssamtal för enskilda samt i grupp. Då det gäller kris/trauma vid t. ex plötsliga dödsfall och andra allvarliga händelser som sätter individen och gruppen i chock, fyller denna samtalsteknik en viktig funktion.

Samtalet blir då i bästa fall en möjlig plattform för vidare bearbetning av det inträffade.

Denna samtalsteknik har med stor framgång använts inom både polis och räddningstjänst som en handfast form av initialt psykosocialt stöd.

Curt erbjuder inte samtalsterapi, utan fokus är på själva händelsen och vad fakta kring händelsen kan göra för vår bearbetning av den emotionella processen.

Välkommen att kontakta mig för mer information.