• Operativ krishantering

  Hjälp på plats när något har hänt

  Läs mer
 • Utbildning

  Var rustad när något händer

  Läs mer
 • Bearbetning

  Där den intellektuella bearbetningen tar slut, tar den själsliga vid

  Läs mer

TJÄNSTER

För varje steg på vägen mot en trygg miljö

Utbildning

Utbildning och utveckling av personalgrupper som har det psykosociala bemötandet inom sitt uppdrag.

Operativ krishantering

Hands on-uppdrag inom hantering av krissituationer på arbetsplatser.

Bearbetning

Där den intellektuella bearbetningen tar slut, tar den själsliga vid. Användandet av bearbetande krafter, som exempelvis musik har en terapeutisk funktion.

Curt Ahnlund

Krishanterare, pastor och polis

Med 25 års bakgrund som polis, har jag mycket stor erfarenhet av svåra situationer – både på arbetsplatser och privat. Jag har gått räddningstjänstens utbildning i krishantering och arbetat med den inom polisen i 15 år, både som utbildare och krishanterare. Sedan 2015 har jag även utbildningsuppdrag för SOS 112 i ämnet krispsykologi. Min bakgrund som pastor i Equmeniakyrkan, har gett mig en stor trygghet inom polisyrket.

Min vision är att kunna vara kommuner, organisationer, grupper, samt enskilda, behjälplig i operativ krishantering vid särskild händelse. Samt även utbildning av personalgrupper som har det psykosociala bemötandet inom sitt uppdrag.

Kontakta mig

REFERENSER

Från kunder

Curt Ahnlund har varit en resurs som Sollentuna kommun bland annat tagit in vid utbildning i hantering av debriefing vid Hot och Våld. Han har också varit en del av kommunens POSOM-grupp, där hans breda kunskaper och bakgrund varit till stor glädje och nytta. Jag rekommenderar honom starkt för kommande uppdrag!

Richard BuskeSäkerhetschef i Sollentuna kommun och tillika nominerad som en av tre ”Bästa säkerhetscheferna i Sverige 2016”

Curt har genom sina båda professioner, pastor och polis, en gedigen erfarenhet av att hjälpa människor som drabbats av en krissituation.
Med sitt lugna, varma och empatiska sätt lotsar han dem med stadig hand igenom den akuta krisen.

Catharina EgnellNarkossköterska med mångårig erfarenhet från akutbilarna, krishanterare och handledare

I know and have played with Rev Curt for many years. His music is a reflection of more than the spirit of what good Chicago Blues is supposed to sound and feel like,
his Blues is a reflection of his internal compassion and desire for people to feel uplifted!
You can't fake that and when it truly comes from that spiritual place within; it is the healing kind of Blues!

Ledare för Bluesjamet på Engelens pub i Gamla Stan

Brian KramerPerformer and teacher of the Blues

Avlastningssamtal

Då det gäller kris/trauma vid t. ex plötsliga dödsfall och andra allvarliga händelser som sätter individen och gruppen i chock.

Läs mer

VÅRA KUNDER

Ett urval

KONTAKTA CRITHERIA

Kontaktuppgifter